COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Jurado de Riegos

Presidente: Sr. Jordi Queral Llorach   Sant Jaume d’Enveja
       
Suplente: Sr. Domingo Espuny Gisbert   Roquetes
       
Vocales: Sr. Domingo Serra Pons   Xerta
  Sr. Joaquin Pons Martorell   Aldover
  Sr. Domingo Aragonés Llusia   Roquetes
  Sr. Ramón Cid Bosquet   Delta
  Sr. Francisco Vidal Sanz   Prats
  Sr. Juan Trias del Romero   Illa de Riu
  Sr. Enrique Vidal Vidal   Sant Carles
  Sr. Ramón Queral Bertomeu   Villafranco

Comunidad General de Regantes de la Derecha del Ebro
Paseo Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correo electrónico
Información y aviso legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificado IQNet

- Banc Sabadell