COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Publicat al BOE la reducció per al període impositiu de 2016 els índex de rendiment net (mòduls)

La Comunitat General informa que recentment s'ha publicat al BOE l'Ordre HFP/377/2017, de 28 d'abril, per la que es redueixen per al període impositiu de 2016 els índex de rendiment net (mòduls) aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF), per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals, tant a nivell nacional com en determinades zones geogràfiques. 

 Aquesta noticia es merament informativa i no constitueix assessorament fiscal en el qual pugui basar la seva declaració d'IRPF. En cas de dubtes preguem consultin amb un assessor fiscal.

Publicació BOE

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell