COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

22 de març Dia Mundial de l'Aigua. L'aigua, motor d'activitat del nostre territori.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : 22 de març Dia Mundial de l’Aigua. L’aigua, motor d’activitat del nostre territori.La Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre (CGRCDE) vol reivindicar en aquest dia tan significatiu, que el correcte ús de l'aigua és un principi a tenir present avui i sempre.

Al Delta de l'Ebre l'aigua és essencial per entendre el seu paisatge i la diversitat de la seva flora i fauna. Des de la nostra comunitat venim contribuint, des de fa més d'un segle, a que l'aigua sigui el principal motor de l'activitat socio econòmica del territori.

Des de la seva construcció, el canal s'ha convertir en un element de transformació i dinamització econòmica del Delta. En aquest sentit, la funció principal de la nostra comunitat és garantir la distribució equitativa d'una aigua de reg de qualitat, i el manteniment de les infraestructures necessàries en el tram final de l'Ebre. Actualment, la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre administra una concessió de 27, 64 m 3 / s.

El canal abasteix 14.487 hectàrees, de les quals 5.000 hectàrees corresponen al Parc Natural. Actualment, som 4.686 regants que treballem en 9.546 finques, destinades en més del 84% a arrossars.

La nostra comunitat manté un ferm compromís amb el territori i el seu entorn, col·laborant en totes les iniciatives que tenen com a objectiu la preservació del medi natural, amb l'aplicació de criteris de sostenibilitat en totes les nostres actuacions.

A més de proveir la producció arrossera i d'altres cultius, l'aigua de la xarxa de reg millora la qualitat de l'aigua de les badies i llacunes costaneres i contribueix a la conservació del paisatge i els hàbitats.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : 22 de març Dia Mundial de l’Aigua. L’aigua, motor d’activitat del nostre territori.


La confluència del medi marí i continental permet la proliferació d'una gran diversitat d'espècies, tant de flora com de fauna.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : 22 de març Dia Mundial de l’Aigua. L’aigua, motor d’activitat del nostre territori.


Al Delta s'ha detectat més de 350 espècies d'aus marines. Durant l'últim cens d'hivern d'ocells aquàtics, elaborat el gener d'aquest mateix any, es van identificar 238.716 exemplars pertanyents a 92 espècies diferents.

Ens els reptes de futur que ens hem marcat creiem oportú aprofundir en el desenvolupament sostenible de les nostres activitats al Delta, contribuint a una millor gestió de medi ambient i eficient administració de l'aigua.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell