COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE LŽEBRE
 

Informe d'auditoria de comptes anuals abreujats 2014

  • Balanços abreujats al 31 de desembre de 2014 i de 2013.
  • Comptes de Perdues i Guanys abreujats corresponent als exercicis 2014 i 2013.
  • Estats de Canvis en el Patrimoni Net corresponent ais exercicis 2014 i 2013.
  • Memòria abreujada de l'exercici 2014.

Descarregar document en format PDF (7,8 Mb)

Comunitat General
de Regants de la Dreta de lŽEbre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell