COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Situació del Delta

El Delta de l'Ebre es troba situat a la part més meridional de Catalunya, dintre les comarques del Baix Ebre i Montsià, concretament entre els paral·lels 40º 38' i 40º 48' latitud Nord i entre els Meridians 4º 16' i 4º 34' longitud Est. Aproximadament es troba a mig camí entre les ciutats de Barcelona i València.

El riu Ebre és el més cabalós de la Península Ibèrica, té una longitud de 910 km, neix a la Serralada Cantàbrica i desemboca al mar Mediterrani, la seva conca hidrogràfica té una superfície de 86.098 km2.

El Delta de l'Ebre té actualment una superfície total de 2.170 km2, dels quals únicament un 15% (325 km2) corresponen al Delta emergit, o planura deltaica, queda inclòs en aquest 15% la superfície corresponent a terrenys de cultiu, aiguamolls i llacunes. El volum de sediments que ha generat el Delta de l'Ebre representa que en la Conca del riu s'ha erosionat una capa de 80 cm de profunditat.

La topografia del delta de l'Ebre és extremadament plana, només un 10% de la seva superfície supera els 2 m d'altura, un 30% té una altitud entre 1 i 2 m, i la resta, és a dir, el 60%, té una altitud inferior a 1 m. Els sòls no són uniformes, així mentre que les riberes del riu i les zones de costa tenen els sòls sorrencs, la major part del delta està format per terres de caràcter llimós, hi havent a més, extenses zones on predominen les torbes.

El delta, al ser una llengua de terra envoltada per mar, es caracteritza per la seva petita oscil·lació tèrmica i la seva elevada humitat. Els vents que predominen són el cerç, o vent de dalt, vent ratxejat i sec, i el llevant vent humit, responsable en bona mesura de les pluges. Les precipitacions són molt variables, generalment hi ha dues èpoques de fortes pluges de setembre a novembre i d'abril a juny, la resta és d'una marcada sequera. La temperatura mitjana és de 18ºC, amb una mínima al gener de 10ºC i una màxima a l'agost de 27ºC. Les gelades són poc freqüents.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : PRESENTACIÓ : Situació del DeltaComunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell