COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

El medi ambient va a l'escola

15/1/2013

El president de la Comunitat General de Regants del Canal de la dreta de l'Ebre , Sr. Manel Masià i Marsà, va ésser reelegit per unanimitat com a President de l'associació Deltamed (associació de Deltes de la Mediterrània), amb seu social a Amposta, en l'assemblea general efectuada a la ciutat de Ca' Vendramin (Rovigo, Italia) per al període 2013-2015. Una presidència que el Sr. Masià sosté amb autoritat i gran competència des del naixement de l'associació, creada a Amposta l'any 2001.

En la reunió a Ca' Vendramin hi assistiren, a més del Sr. Masià, els representants dels deltes següents: Delta del Po (Itàlia); Delta del Nil (Egipte); Delta del Danubi (Romania); Delta de l'Evros (Grècia) i Delta de l'Ebre (Espanya). A l'assemblea, a banda de tractar els temes relacionats amb la problemàtica del cultiu de l'arròs als deltes de la Mediterrània, s'informà de la proposta del Grup d'Estudis de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre (GECGRCDE), d'obrir una via de col·laboració amb la Fundació Ca' Vendramin (Itàlia), per organitzar visites guiades a grups d'estudiants a les Comunitats de Regants.

Aquesta iniciativa està basada en un projecte que el GECGRCDE posà en marxa l'any 2012, amb el títol La gestió i l'aprofitament de l'aigua. Coneixença del territori, en el qual hi han participat Centres d'Ensenyament i altres grups interessats.

La finalitat del projecte és sensibilitzar les noves generacions sobre la necessitat de fer un bon ús de l'aigua, cuidar el patrimoni dels nostres avantpassats i preservar el medi.

La CGRCDE i la Fondazione Ca‘ Vendramin acordaren buscar finançament mitjançant el GAL i l'UE, per a la dotació de beques a alumnes destacats i realitzar intercanvis d'estudiants i experiències.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell