COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Seu electrònica

Discurs del XXXV Congrés Nacional de Regs

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Discurs del XXXV Congrés Nacional de Regs


Aquest congrés està associat al delta de l'Ebre i en particular a les seves terres baix reg. Por això, ha estat organitzat conjuntament per la Asociación Española de Riegos y Drenajes, i per la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, que tinc l'honor de presidir.

El delta és el darrer territori de la conca de l'Ebre. Per la seva situació marítimo-terrestre i extensió (32.500 hectàrees), té una importància singular i es clau en la planificació hidrològica de la conca.

Diversos sectors comparteixen el delta: l'agrícola amb les seves terres regables; el pesquer de les seves llacunes interiors i el natural amb el turisme cultural que té associat. Aquests sectors basen la seva convivència en el coneixement i respecte mutu dels seus diferents interessos.

L'aigua de l'Ebre derivada a l'Assut de Xerta als canals de la dreta i esquerra, rega unes 22.000 hectàrees al delta, de les que unes 21.400 són arrossars. L'arròs és el cultiu principal per ser l'única opció en la major part de les seves terres, que solament disposen de drenatge superficial.

La salinitat és un problema latent al delta per la seva condició terrestre-marítima. No obstant, el reg i drenatge dels arrossars evita la salinització dels sols, i que la major part del delta esdevingui una aiguamoll salobre.

Per a això, és necessària una dotació mitja anual d'aigua d'uns 23.300 m3/ha per satisfer, quasi en parts iguals, el consum d'aigua de l'arròs, i controlar la salinitat i temperatura de l'aigua dels arrossars.

Els dos canals son operats i mantinguts per la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre des de 1970, i per la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre des de 1967. Ambdues tenen concessions anuals d'aigua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per a regar les terres del Delta, amb cabdals màxims de reg d'uns 23 m3/s i 20 m3/s respectivament.

La importància socioeconòmica dels regadius del delta radica en els seus 9.500 regants, uns 5.000 a la Comunitat de la Dreta i 4.500 a la de l'esquerra, que anualment produeixen unes 134.000 tones d'arròs, amb un valor de 40 milions d'euros, i contribueixen a l'industria associada a l'arròs i als serveis dels mitjans de producció.

La seva rellevància ambiental es basa en la conservació de la qualitat agrícola de les terres, al mantenir-les amb el seu reg i drenatge protegides del risc permanent de salinitat. Per això, aproximadament la meitat del cabdal derivat del riu a Xerta (uns 22 m3/s), té una funció de cabdal ecològic.

Però a més els arrossars són un filtre dels nitrats que porta dissolts l'aigua de reg, per que l'arròs consumeix bona part (del 50 al 90 per cent segons les fases del cultiu). Sense arròs la massa de nitrats aportada al mar per l'Ebre seria major que l'actual.

Varis són els reptes que actualment i en el futur tenen els regadius del delta. Continuar controlant la salinitat per a mantenir la qualitat de les terres i la productivitat agrícola, mitjançant l'augment dels rendiments de l'arròs si es mantenen els seus preus, i les ajudes pels serveis ambientals que presta el regadiu.

També mantenint el reg de les terres adjacents a l'Ebre per evitar filtracions d'aigua del riu, especialment quan els cabdals en la desembocadura són menors, i l'aigua és més salina (funció de tanca natural anti sal).

Protegir les terres del delta de la progressió marina per elevació del nivell del mar, que hauria de basar-se en la mesura continua dels nivells, la seva predicció fiable a mig i llarg termini, i l'estudi de viabilitat econòmica i ambiental de l'opció de protecció mitjançant un dic perimetral, que és la més emprada en zones similars a escala global.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Discurs del XXXV Congrés Nacional de Regs

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell