COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Estacions de bombament

En el Delta de l'Ebre l'extensa xarxa de desguassos, uns 600 Km, entre principals i secundaris, té una importància gairebé igual a la xarxa de rec, aquesta ens permet evacuar l'aigua que ja ha circulat pels camps de cultiu. Els problemes que existeixen a la xarxa de desguàs són bàsicament causats per la poca pendent de què disposa el Delta, i per la importància dels cabals que de forma puntual cal evacuar, especialment en els mesos de setembre, per les típiques tempestes que es produeixen i la seva coincidència amb el moment de la sega de l'arròs.

Els diferents camps de cultiu evacuen una mitjana de 0,70 litres per hectàrea i segon, atès que el cultiu de l'arròs es realitza amb aigua circulant per a evitar que pugi l'excés la salinitat de la capa freàtica i de vegades del propi terreny. Existeixen moments que aquesta evacuació d'aigua és major, especialment en els moments de manteniment de desguassos, tractaments herbicides, i en els últims dies del cultiu amb l'objecte de poder realitzar la collita.

Actualment en el delta dret funcionen cinc grans estacions de bombament, equipades amb sistema de Cargol d'Arquímedes, i set estacions de bombament més petites amb sistema vertical d'hèlix. Aquesta gran instal·lació de bombes per al desguàs, té en conjunt una capacitat de bombament al voltant de 55 m3/sg, o el que es el mateix, en cas necessari ens permetria evacuar una pluja de 125 l./m2, en menys de 72 hores, assegurant així una protecció de la collita d'arròs en cas de pluges fortes, especialment les tempestes de llevant, que en aquesta zona del Mediterrani coincideixen amb el moment final del cultiu de l'arròs.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : OBJECTE COMUNITAT : Estacions de bombament

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell