COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Tot a punt per a la nova temporada: Finalitzen els treballs de manteniment del Canal


Durant els primers quatre mesos de l'any hem estat treballant en el manteniment delcanal, per tal de tenir-ho tot preparat per a la nova temporada. Les feines realitzades han consistit en la posada a punt dels, aproximadament, 400 km. de la xarxa de reg i els 600 km. de la xarxa de desguassos.

En els treballs d'aquest any hi han participat un centenar de persones, entre les quals es troben els 30 treballadors de l'entitat. Donada la situació que ens afecta, en els últims mesos hem adequat i extremat el treball a les mesures de seguretat.

Des dels serveis tècnics de la comunitat s'han planificat, organitzat, valorat i controlat les tasques de manteniment de les diferents infraestructures de la Comunitat: caselles, xarxa de reg, ponts, camins, estacions de bombeig i reixes autonetejants, per tal donar el millor servei a la nostra activitat.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Tot a punt per a la nova temporada: Finalitzen els treballs de manteniment del Canal

Així mateix,s'ha fet la conservacióde la xarxa de camins de servei que tenim adjacents als canals de reg, on s'eliminen les herbes i es preparen per poder circular correctament, un cop es solta l'aigua.

En el nostre taller han fet la cura i reparacions de les estacions de bombeig, que tenim per a desaiguar.

Quant els desaigües estan eixuts, es fa el control mecànic de les herbes is'esllaquen, adequant elstalussos i preparant-los per a la solta d' aigua.

Per últim, hem treballat conjuntament amb les diferents administracions de l'Estat i de la Generalitat, en la supervisió de projectes de construcció que es duen a terme a la nostra superfície de reg. D'aquesta manera assegurem que les obres que s'executen, estiguin adaptades a les nostres necessitats.

Encara que, en aquests moments, estem vivint una situació molt delicada, la CGRCDE ha posat tot el personal i recursos al seu abast perquè els treballs d'aquesta campanya es realitzin amb tota normalitat i puguem obtenir uns resultats profitosos.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Tot a punt per a la nova temporada: Finalitzen els treballs de manteniment del Canal

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell