COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Entrevista a Manel Ferré (05/02/2020)

Manel Ferré: “La Taula de Consens ha estat clau per donar una visió positiva a la gent del nostre territori, ja que estem actuant com una única veu i consensuant tot el que volem fer per solucionar la problemàtica del Delta”


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Entrevista a Manel Ferré (05/02/2020)Ha estat escollit recentment per la Junta general de la Comunitat del canal de la dreta de l'Ebre, com a nou president de l'entitat. Ferré ocuparà la presidència durant els propers quatre anys, i la compaginarà amb la de Deltamed (Associació de deltes del Mediterrani). L'actual president ha col·laborat, des de 1990, en l'explotació agrícola familiar situada a la zona Prats i St. Jaume; l'any 1996 va ser escollit president de la seva zona i vicepresident de la comunitat general, formant part de la candidatura liderada per Masià.


Tot just comences una nova etapa com a president de l'entitat, què destacaries de tots aquests anys en que has estat de vicepresident?

Sobretot l'acumulació d'una gran experiència al costat de l'anterior president. Hem viscut tot el pla d'obres de millores dels recs del Delta i tota la modernització de la gestió de la nostra entitat. També destacaria la tasca que hem dut a terme els últims mesos relacionada amb l'impuls de la Taula de Consens, que ha de servir per donar noves perspectives al Delta en general, i a la nostra Comunitat en particular.


Parlant de la Taula de Consens... Des de l'anterior càrrec has estat una de les persones més actives en la seva posada en marxa, com valores els passos que s'han donat fins ara?

Han estat uns mesos de treball molt intensos, però alhora considero que molt fructífers. Penso que hem donat passos endavant molt importants. Ara falta concretar definitivament tota la feina que hem anat avançant, que s'ha de materialitzar amb l'assoliment de les primeres decisions que han de fer possible la posada en marxa de les actuacions necessàries per aturar la regressió del Delta.


Quin és l'estat d'ànim de la gent del territori davant la situació del Delta. La creació de la Taula ha servit per tenir noves esperances?

La Taula ha estat clau per millorar el sentiment de la gent del nostre territori respecte a que podem fer alguna cosa mes per protegir el Delta, ja que estem actuant com una única veu i consensuant tot el que volem fer per solucionar aquesta situació. Sempre hem tingut la sensació que estem a un racó del món, un espai privilegiat amb valors ambientals molt interessants, però que per la poca densitat de població, ha estat des de sempre una mica abandonat a l'hora d'implementar solucions com la millora de la connectivitat, o dotar-nos de més serveis i, sobretot, en la defensa del Delta davant la seva regressió.

La Taula de Consens ens ha aportat una nova esperança i visió; esperem que compleixi les expectatives que hem dipositat amb la seva posada en marxa.


Quin és el gran repte al qual t'enfrontes?

Indiscutiblement en seguir defensant els interessos de la comunitat i dels pagesos regants. Un fet que passa, sense cap dubte, per trobar solucions davant la regressió del Delta i ser capaços d'aconseguir la intervenció immediata de les administracions públiques, per començar a posar en pràctica actuacions efectives. Per altra banda, també ens enfrontem al gran repte de millorar la gestió de l'aigua i atendre les necessitats que en el futur s'aniran presentant, principalment motivades per les noves sensibilitats i perspectives respecte al que és o ha de ser la producció agrària.

Hem d'estar alerta, amb l`ànim i disposició d'adaptar-nos a la nova situació i tenir molt presents altres aspectes com les energies renovables.


Per últim, com t'imagines el Delta d'aquí a uns anys?

Me l'imagino no estabilitzat, però sí controlat. El Delta és dinàmic, com el mar i el medi ambient, i hem de ser capaços d'ajudar a la natura a que el Delta continuï, almenys, com està ara.

Tot això ha de possibilitar que pugem minimitzant l'efecte de determinades plagues o l'excés de calor... problemes que sorgeixen massa freqüentment, i que no ens ajuden a desenvolupar una activitat econòmica suficientment sòlida.

Un Delta generador d'eco-serveis en el que l'acció humana i els sistemes naturals coexisteixin en harmonia.

També, ens agradaria contribuir a que la nostra producció estrella, com és l'arròs, es pugui adaptar a les noves necessitats del mercat.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell