COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

La Taula de Consens reprèn contactes amb els representants de les administracions publiques

26/5/2020

En una reunió celebrada el 27 de maig es va acordar fer una primera aportació i distribució de sorres durant aquesta tardor


Degut a la situació d'excepcionalitat viscuda durant els últims mesos, motivada per la crisi sanitària del Covid-19, els contactes i línies de diàleg obertes per la Taula de Consens amb les administracions publiques van quedar temporalment aturades. Coincidint amb l'inici de les fases de desescalada del desconfinament i la transició cap a assolir una certa normalitat, la problemàtica del Delta ha tornat a ocupar un espai preponderant en l'agenda de les administracions publiques. En aquest sentit, el passat 27 de maig, vam reprendre aquests contactes i vam celebrar una primera reunió d'aquesta nova etapa, a la qual van assistir el director General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins; el director General de Polítiques Ambientals i del Medi Natural Ferran Miralles; el Subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté; el Delegat de Costes a Tarragona, Toni Espanya; així com els alcaldes dels set municipis del Delta, representants de les Comunitats de Regants i el tècnic de la Taula de Consens, Rafa Sánchez.

Durant la reunió les tres parts implicades van coincidir en assenyalar la situació d'extrema vulnerabilitat del Delta i es va constatar la necessitat d'actuacions amb caràcter d'urgència. Tant l'Administració General de l'Estat com la Generalitat han reconegut explícitament el valor del Pla Delta, i la seva acceptació com a instrument estratègic d'actuacions per als diferents horitzons temporals. També van assumir el seu compromís per tirar-lo endavant i la seva utilitat com a full de ruta per orientar les actuacions de les dos administracions al Delta de l'Ebre. A la reunió també es va acordar la gestió de sediments fluvials i de sorres deltaiques, així com la necessitat de reforçar les interconnexió dels grups de treball operatius del Ministeri per a la Transició Ecològica, el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Taula de Consens. Aquests contactes entre les tres parts implicades es posen en marxa immediatament i es van emplaçar a una nova reunió, que se celebrarà el proper 1 de juliol.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : La Taula de Consens reprèn contactes amb els representants de les administracions publiques


Estratègia compartida a curt i mig termini per tal d'evitar la regressió

Hi ha una situació de deteriorament al Delta de l'Ebre en els hàbitats i espècies d'interès comunitari provocada per la regressió i induïda per les activitats humanes i el canvi climàtic. La normativa europea obliga a actuar per evitar aquest deteriorament. En aquest sentit, l'instrument de gestió de l'espai Xarxa Natura 2000 contempla actuacions per a la preservació del Delta, que inclouen evitar la regressió, mantenir una amplada de platges superior a 50 metres i mantenir els corrents marins propis de les badies. Per tal de protegir els valors naturals del Delta es requereix una gestió activa dels sediments d'origen fluvial i les sorres del litoral deltaic.

El Pla Delta planteja una estratègia progressiva i complementària de la gestió del sediments fluvials i sorres del litoral. En relació a la gestió de sorres, els dos primers anys es treballa per fer una primera aportació amb l'objectiu de reforçar punts crítics del Delta i evitar la regressió. Durant els anys 3 i 4 es caldrà fer una aportació massiva de sorres per a recuperar amplades de platja segures en aquells sectors que les han perdut. Per fer aquestes aportacions de sorres és necessari estudiar fonts de sediments al Delta, mes enllà de les zones d'acumulació actuals del litoral deltaic, així com portar a terme els preceptius procediments d'avaluació ambiental.

Els següents anys seran necessàries aportacions de manteniment per tal d'evitar la regressió i fins que arribin els sediments fluvials. En relació a la gestió d'aquests sediments, durant els primers anys s'han de fer els estudis tècnics, ambientals i econòmics necessaris per portar les sorres dels embassaments al Delta. Durant aquest període es farà una prova pilot per fer el traspàs de sediments i adquirir empíricament els coneixements necessaris per portar a terme les operacions. Tan bon punt comencin a arribar sediments fluvials al Delta, l'aportació de sorres anirà decreixent, salvaguardant sempre les necessàries per evitar la regressió.

Inici d'activitats i posada en comú en el context de la gestió dels sediments fluvials

Ja s'han creat grups de treballs d'experts per a la gestió del sediments fluvials tant en el Ministeri per a la Transició Ecològica com en una Comissió encarregada pel Parlament de Catalunya. La Taula de Consens participarà en aquests grups i treballarà per a una major i millor coordinació de les parts implicades.

També s'estan acabant els estudis preliminars per el disseny de la prova pilot de transport de sediments des de l'embassament de Riba-roja. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) porta endavant aquesta iniciativa i posarà els recursos econòmics necessaris.

Durant la reunió es va acordar fer una primera aportació i distribució de sorres durant aquesta tardor-hivern (2020). Per portar-ho a terme es designaran tres tècnics (Taula de Consens- Ministeri per a la Transició Ecològica -Departament de Territori) per desenvolupar l'avantprojecte de gestió, incloent anàlisi ambiental, caracterització de sorres i optimització del sistema de dragues. Una vegada es disposi d'aquest avantprojecte es procediria a les tramitacions i autoritzacions pertinents per iniciar l'aportació.

Per últim, per part del Departament de Territori s'inclou també l'inici de la recerca pel que fa referència a dics intel·ligents amb finançament europeu.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell