COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Tractaments amb aigua de mar postcollita 2020

1.- OBJECTIU.

Control i eradicació del cargol poma en els canals de desguàs de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, mitjançant la inundació amb aigua de mar.


2.- ABAST.

2.1.- Actuacions en desguassos. Arran de les prospeccions realitzades durant l'any 2020, s'ha traçat un plànol amb els desguassos envaïts per cargol poma i l'afectació d'aquests. Molts d'aquests desguassos no seran tractats amb aigua de mar en la seva totalitat. Els desguassos susceptibles de ser tractats amb aigua de mar, previ autorització per part del DARP, seran els següents:


  • 29 d'octubre.- Tancament del Canal Principal.
  • 30 d'octubre fins el 9 - 12 de novembre.- Es posaran en funcionament les estacions de bombament per tal de treure l'aigua dolça de la zona a tractar. Es realitzaran parades amb terra dins els desguassos per controlar els nivells de l'aigua de mar i evitar aportacions d'aigua dolça.
  • 9 – 12 fins el 3 de desembre.- Es retirarà una comporta de l'estació de bombament núm. 1, 2, 4 i Madalenes, per tal de deixar entrar aigua procedent del mar i inundar els desguassos a dalt esmentats. En alguns dels desguassos, per tal de poder remuntar l'aigua s'hauran d'instal·lar bombejos. Durada del tractament: 21 dies.
  • 4 de desembre.- Es posaran les estacions de bombament en funcionament per tal d'extreure l'aigua salada dels desguassos i es retiraran les parades de terra.

Davant la impossibilitat de poder disposar d'aigua dolça per obres en el canal d'alimentació, aquest any no es podrà realitzar el tractament amb aigua de mar en camps.

Un cop esportellats els camps, les boqueres de sortida hauran de quedar ben tapades, així com tots els forats de cranc o trencades en malecons per evitar l'entrada d'aigua de mar als camps.

S'aconsella que els arrossars ubicats en les zones més fondes i adjacents als desaigües a tractar es mantinguin inundats amb aigua dolça.


Descarregar en pdf

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell