COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Obres al Canal del barranc de Sant Antoni (09/03/2021)

Parlem amb Carmen Bellón, enginyera responsable per part de la Comunitat, de les obres del Projecte Constructiu de l'optimització de l'ús de l'aigua del Canal de la Dreta de l'Ebre. Comporta de descàrrega del Canal i sifó sota el Canal del barranc de St. Antoni. Bellón ens explica l'estat de les obres i les actuacions que s'han dut a terme durant els últims mesos.


Quan es van iniciar les obres i quan està previst finalitzar-les?

Les obres es van iniciar just en el moment que es van tancar les aigües del canal, el passat 29 d'octubre. Totes les actuacions necessàries per poder donar continuïtat a l'aigua al canal ja es van acabar a finals de gener i ara s'estan duent a terme les obres per executar els camins perimetrals de servei del canal i les de transició de la O.D. del barranc. Està previst que tot estigui finalitzat a finals d'aquest mes de març o a principis d'abril.


Tot està anat com estava previst?

Durant tot aquests temps, no hi han hagut problemes significatius, malgrat que tant la situació de l'obra, els terminis i les condicions d'explotació del canal eren desfavorables. El projecte estava molt ben planificat (es van iniciar les actuacions al mes de juliol de 2020) i previst, sobretot perquè per poder posar en servei el canal a finals de gener, depeníem de tenir tots els elements estructurals i la comporta abans de l'inici de l'obra, per així poder actuar amb totals garanties i donar compliment als terminis. També cal considerar que la situació de l'obra ha estat complicada, ja que s'ha estat treballant dins el barranc i per sota del nivell del riu Ebre. Era evident que les condicions meteorològiques (pluges) o qualsevol variació del nivell del riu ens obligava a tenir una vigilància especial. En aquest sentit, teníem una bomba per esgotar les aigües contínuament, així com una pantalla metàl·lica de protecció per evitar que les aigües del riu poguessin entrar a la zona d'obres.


Quanta gent ha intervingut en les obres?

A part del director de les obres i el coordinador de seguretat, que ha estat la mateixa persona, hi ha participat tres tècnics de l'empresa contractista adjudicatària (REGIMOVI), així com personal de les empreses subcontractades per subministrar els elements principals de l'obra, prefabricats (Palau), comporta de regulació (Buera s.l)... En les diferents fases del projecte hi ha participat unes 50 persones.


Quins problemes tenia l'estructura?

En el cas de la O.D. del barranc, una falta de capacitat, i en el cas del canal, precisàvem tenir una nova comporta de descarrega, ja que des de la població de Jesús fins a Amposta no n'hi havia cap.


En que ha consistit exactament la intervenció?

En ampliar la capacitat de l'obra de drenatge del barranc inferior del canal amb la instal·lació de 4 fileres de calaixos prefabricats de 6 m d'amplada per 2,5 m de alçada, per tal de millorar la capacitat de desguàs i evitar un taponament a sota del canal que pugues provocar el seu col·lapse en cas de barrancada. Aquesta nova estructura pot desaiguar un cabal corresponent a l'avinguda de 500 anys de període de retorn. També s'ha instal·lat una innovadora comporta lateral de 5 m d'amplada x 2,8 m de doble fulla, que pot funcionar com a descarrega de fons o com a sobreeixidor, segons convingui, per poder regular el canal, amb un nou deflector per derivar flotants cap a la comporta. Així mateix, s'han obert camins de servei a ambdós costats del canal per al pas de la nostra maquinaria de manteniment i per donar continuïtat als camins de servei. Abans no hi havia continuïtat d'un dels camins laterals, per la qual cosa s'havia de donar una volta i, amb aquesta actuació, s'ha fet que els camins perimetrals vagin paral·lels al barranc.


Un cop acabades les obres quins beneficis aporta?

Amb aquestes obres aconseguim millorar l'operativitat del canal amb la nova descarrega, i evitarem perjudicis o danys al canal en cas de barrancada, així como una millor comunicació dels camins laterals de servei.


Caldrà fer noves intervencions a curt termini?

En aquesta zona del canal esperem que no, ja que hem resolt el problema que teníem. El que possiblement sí serà necessari és l'ampliació d'algunes O.D. del barranc aigües amunt, per evitar problemes d'inundacions i per poder fer un millor manteniment i neteja de les lleres del barranc, per evitar així problemes quan hi ha barrancades, tot i que es tracte d'actuacions que no depèn de la nostra entitat. Pel que fa al nostre canal, tenim previst executar per les properes anualitats, un tram de avant canal, a l'assut de Xerta, que encara queda per revestir amb una sèrie de comportes. És tracta d'una obra molt necessària per a la correcta explotació del canal.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Obres al Canal del barranc de Sant Antoni (09/03/2021)

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Obres al Canal del barranc de Sant Antoni (09/03/2021)

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Obres al Canal del barranc de Sant Antoni (09/03/2021)

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell