COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

La Taula de Consens es reuneix amb El Síndic de Greuges per posar en marxa actuacions a Europa (28/04/2021)


La Comissió Europea està analitzant el Pla de Protecció del Delta del MITECO


El dijous 15 d'abril, representants de la Taula de Consens ens vam reunir telemàticament amb el Síndic de Greuges Rafael Ribó, per tal de traslladar-li les nostres observacions i discrepàncies referents al Pla proposat pel MITECO per al Delta de l'Ebre. El conjunt d’aquestes observacions també les enviarem a la defensora del poble europeu, perquè les traslladi a la Comissió Europea i es puguin prendre en consideració en l’estudi que s'està fent del cas.

Per una banda, el Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici per analitzar quin paper estan fent les administracions en la protecció del Delta de l’Ebre. També s’ha posat en contacte amb la defensora del poble europeu, la qual s’ha adreçat a la Comissió Europea (CE), per assabentar-se si s’estan respectant les directives sobre protecció d'hàbitats naturals, de prevenció i gestió del risc d’inundacions en el cas del Delta.

La CE tramita un procediment d'infracció contra Espanya, i està analitzant el Pla de Protecció́ del Delta del Ministeri per a la Transició́ Ecològica. L'Administració europea ha recomanat a Espanya que desenvolupi indicadors de progrés de les mesures adoptades i prioritzi la introducció de solucions sostenibles amb el medi. Per altra banda, el Síndic, ha demanat informació al Departament de Territori i Sostenibilitat sobre les observacions que ha presentat al Pla estatal de Protecció del Delta i reclama, tant al Ministeri com a la Generalitat, que implementin les directives europees i dotin de pressupost suficient les actuacions que requereix el Delta.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell