COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS EL CANAL DE LA DRETA DEL EBRE és RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l' informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).


Per a què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.


Realitzar estudis de mercat i anàlisi estadístiques.

Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició realitzades per l’usuari mitjançant qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.

Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.


Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 de l’GDPR de la següent manera:

Amb el consentiment de l’usuari: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.

Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisi estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’usuari.


Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o si existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total d'aquestes.


A qui facilitem les teves dades personals?

No està previst cap comunicació de dades personals a tercers fora de perill excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.


Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’usuari són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS EL CANAL DE LA DRETA DEL EBRE. PASSEIG DEL CANAL, 43-49 43870 AMPOSTA (Tarragona). Correu electrònic: admin@comunitatregants.org


2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part de prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades, per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE mitjançant: COMUNITAT GENERAL DE REGANTS EL CANAL DE LA DRETA DEL EBRE. PASSEIG DEL CANAL, 43-49 - 43870 AMPOSTA (Tarragona). Correu electrònic: admin@comunitatregants.org

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell