COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

2022, una any que comença amb brots verds al Delta (23/02/2022)

28/2/2022

Des que al novembre de 2018 vam constituir oficialment la Taula de Consens, la nostra activitat no s'ha aturat. Un dels eixos fonamentals en els quals s'han centrat les nostres actuacions ha estat en mantenir un contacte permanent amb les administracions públiques, per tal de fer-los arribar com a interlocutors del territori, els plantejaments i les possibles solucions que considerem més urgents i efectives davant la regressió del Delta.

Durant tots aquests anys, el contacte amb les administracions ens han generat sensacions contradictòries. Per una banda, hem tingut la percepció de que la nostra veu era escoltada, però per altra, hem viscut la manca de respostes concretes, lentitud en la pressa de decisions i, fins i tot, la sensació d'inacció i falta de voluntat d'enteniment entre Generalitat i Govern d'Espanya.

Tot i així, en l'últim trimestre de 2021 i l'inici d'aquest any hem rebut el que podem considerar com a bones notícies i comencem a tenir la sensació de que recollim els primers fruits. Unes noticies que ens fan concebre esperances, però que també ens generen certa cautela i, fins i tot m'atreviria a dir que, amb un xic d'escepticisme, donades experiències anteriors.

Cal apuntar que, a diferencia de 2020, tot i les nostres propostes, es va deixar escapar una partida de sis milions d'euros provinents dels pressupostos de la Generalitat per a poder implementar actuacions al Delta. Una situació que va canviar al 2021, on es van adjudicar 4,9 milions d'euros per reforçar les guardes a diferents basses del Delta.

A començaments d'any també es va avançar en la tramitació per a la mobilització de 380.000 m³ de sorres per part del MITERD, amb l'objectiu de recuperar punts crítics del litoral, un projecte que podem considerar com la primera actuació preventiva d'aquestes característiques.

Així mateix, també m'agradaria destacar el paper del Síndic de Greuges, amb el qual hem mantingut diferents reunions i, al que li hem d'agrair el seu compromís i receptivitat davant la nostra problemàtica. També pot resultar molt important la figura del Sr. Rafael Ribó en el paper de mediador entre Govern Espanyol i Generalitat, perquè es puguin arribar a acords que permetin desbloquejar determinades actuacions.

Podem considerar que ens trobem davant d'un escenari que ens permet albergar un cert optimisme, si bé des de la Taula de Consens mantenim el nostre compromís de vetllar per a que els projectes en marxa s'executin, i de seguir parlant amb les administracions pertinents perquè tot això no s'aturi.


Manel Ferré

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell