COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Activitats de la Comunitat any 2021 (21/03/2022)

Durant la segona quinzena del mes d'abril celebrarem la Junta General, on presentarem la Memòria Tècnica, amb una descripció detallada de les diferents actuacions que es van dur a terme durant l'exercici 2021. De moment, us fem un petit avanç i us expliquem molt resumidament les principals intervencions de la Comunitat durant l'any passat.

La tancada d'aigües es va produir del dia 29 d'octubre de 2020 fins al 8 de febrer de 2021 (Xerta-Amposta) i al Canal Principal (Amposta-Buda) des del dia 29 d'octubre de 2020 fins al 14 d'abril de 2021, a conseqüència de les obres del barranc de Sant Antoni. Per altra banda, el període de navegació del riu Ebre al nostre Avant-canal fou des de l'1 d'abril fins a l'1 de novembre de 2021.

La campanya de reg es va portar a terme sense cap novetat significativa. Tot i així, cal destacar, la problemàtica que comporta la proliferació d'algues en les parets del canal, així com l'entrada d'algues provinents del riu, que va en augment cada any, la qual cosa ens va obligar a establir diferents torns de tancament de les regadores del canal principal.

Un any més hem actuat per a l'erradicació del cargol poma. Durant la campanya es van realitzar tractaments amb saponina i es va inundar amb aigua de mar, a més de la retirada manual de 20.225 cargols i 39.784 postes. A més de les tasques habituals de neteja dels aterraments dels canals, com les de pintura-engreix de comportes, la substitució d'algunes d'elles molt deteriorades i pintura d'alguns ponts, també hem realitzat diferents tasques de manteniment al canal principal i xarxa de reg de la Comunitat. Així mateix, s'han condicionat diferents camins de servei i canals de desguàs i s'han realitzat diferents intervencions a les estacions de bombament i s'han reparat i millorat diferents caselles.

Pel que fa a les inversions de la Comunitat s'està finalitzant la redacció d'un pla de transformació digital per poder començar la digitalització i millores de l'entitat, tant de telecontrol com d'automatització i altres temes de transformació digital. Per altra banda, hem finalitzat les obres d'ampliació de la capacitat de la O.D. del barranc de San Antoni sota el Canal, la reconstrucció del Canal afectat, així com la instal·lació d'una innovadora nova comporta de descàrrega del canal, unes obres que han estat finançades en la seva totalitat per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Per últim, s'ha fet la licitació pública de les obres del: “Projecte Constructiu de l'optimització de l'ús de l'aigua al canal de la dreta de l'Ebre. Revestiment i condicionament de l'avant canal.”, que tindrà lloc en 4 fases, la primera dels quals comença aquest mateix any. En aquest cas, la intervenció també està finançada en un 100% per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell