COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

TRACTAMENT AMB AIGUA DE MAR, POSTCOLLITA 2022

1.- OBJECTIU

Control i eradicació del cargol poma en els desguassos de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, mitjançant la inundació amb aigua de mar.


2.- ABAST

2.1.- Actuació en desaigües

Les prospeccions realitzades durant tota la campanya de reg, ens ajuden a elaborar al final d'aquesta, un plànol amb els trams de desguassos envaïts i que poden ser susceptibles de tractar-se amb aigua de mar. Molts d'aquests desguassos no seran tractats amb aigua de mar en la seva totalitat. Els desguassos susceptibles de ser tractats amb aigua de mar, previ autorització per part del DACC, seran els següents:


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : TRACTAMENT AMB AIGUA DE MAR, POSTCOLLITA 2022


Plànol 1.- Trams de desguàs a inundar amb aigua de mar.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : TRACTAMENT AMB AIGUA DE MAR, POSTCOLLITA 2022


CALENDARI D'ACTUACIONS (Supeditat a les inclemències del temps)

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : TRACTAMENT AMB AIGUA DE MAR, POSTCOLLITA 2022

El període previst per aquesta actuació contra el cargol poma mitjançant el tractament amb aigua de mar serà el següent:

  • 13 de novembre.- Durant la matinada es procedirà al tancament del Canal Principal. Es tancaran les comportes instal·lades al canal a l'entrada d'Amposta i s'obriran les comportes de descàrrega a riu. Amb aquesta operació es garantirà que durant el dia 13 tota la xarxa de reg de l'hemidelta dret es vagi quedant sense aigua, des d'Amposta fins la desembocadura de l'Ebre.

  • 14 de novembre fins el 25 de novembre.- Es posaran en funcionament les estacions de bombament per tal de treure l'aigua dolça de la zona a tractar. Es realitzaran parades amb argila (atalls) dins els desaigües per controlar els nivells de l'aigua de mar i evitar aportacions d'aigua dolça.

  • 26 de novembre fins el 16 de desembre.- Es retirarà una comporta de l'Estació de bombament núm. 1, 2, 4, 5 i la Cinta, per tal de deixar entrar aigua procedent del mar i per gravetat, inundar els desaigües a dalt esmentats. En alguns dels desaigües, per tal de remuntar l'aigua s'hauran de realitzar bombejos amb tractors equipats amb bombes. La durada del tractament amb aigua de mar serà de 21 dies. Durant aquests dies es mesurarà la conductivitat elèctrica de l'aigua en diferents punts de la xarxa de desguàs per tal de comprovar que el tractament és l'adequat.

  • 16 de desembre.- Fi del tractament amb aigua de mar. Es posaran les estacions de bombament en funcionament per tal d'extreure l'aigua salada dels desguassos i es retiraran les parades de terra.


Un cop esportellats els camps, els propietaris de les terres s'hauran d'assegurar que les boqueres de sortida quedin ben tapades, així com tots els forats de cranc o trencades en malecons per evitar l'entrada d'aigua de mar als camps.

S'aconsella que els arrossars ubicats en les zones més fondes i adjacents als desaigües a tractar es mantinguin inundats amb aigua dolça.

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell