COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Hugo Morán visita el Delta de l'Ebre i transmet bones perspectives de cara al futur

A finals de l'any passat vam mantenir una reunió a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb Hugo Morán, secretari d'Estat de Medi Ambient. La trobada està relacionada amb els diferents contactes institucionals que mantenim els darrers anys, amb representants de les administracions públiques, per traslladar des de la Taula de Consens la situació del Delta.

El representant del Govern espanyol visità les obres de condicionament que impulsa el ministeri que representa, a la costa del Delta. Com ja vam explicar al novembre, el MITECO va posar en marxa una actuació preventiva, que consisteix en el trasllat de sorres de zones d'acumulació als espais afectats per l'erosió.

De la visita ens agradaria destacar la sensació de que sembla que en els darrers mesos hi ha una bona sintonia entre les administració catalana i espanyola, un fet que des de la Taula de Consens venim reclamant des de fa molt temps, com una de les claus perquè es puguin implantar mesures al Delta que aborden la problemàtica en tota la seva globalitat.

Entre els temes que es van tractar, cal destacar la qüestió de la delimitació. En aquest sentit, el secretari va voler desvincular aquesta actuació, de les propostes relacionades amb el Pla Delta, en assegurar que és un tipus de treball que s'ha d'anar realitzant de forma periòdica, amb independència d'altres projectes que puguin anar posant-se en marxa en cada moment.

Hugo Morán, mostrà la seva satisfacció amb les actuacions que s'han realitzat fins ara i considera que, una vegada completada aquesta fase, tocarà esperar per veure l'evolució natural dels treballs realitzats i avaluar l'eficàcia de les actuacions.

També ens van comunicar que hi ha un acord, entre les administracions, per als estudis que cal efectuar respecte als sediments que es troben als embassaments i als possibles dipòsits de sorra, a la costa del Delta; se'ns va informar que el Ministeri aprova la iniciativa de la Generalitat de recuperar el projecte dels camins de guarda, a les dues badies, tot mantenint-les fora del domini públic hidràulic. Es preveuen zones d'acomodació a les platges del Delta, com un element més per a la mitigació de temporals i manteniment de la línia de costa, una acció que, en principi, s'ha d'acabar d'ajustar en col·laboració amb la Taula de Consens.

El Sr. Morán afirmà que es prepararan els pressupostos adequats a totes les actuacions, en el moment que tinguem tancat el Pla i el calendari d'execució. Des de la Taula sol·licitem que, tant la delimitació com la zona d'acomodació es decideixin després de valorar i tenir el Pla Delta aprovat, ja que no és el mateix comptar amb l'actual línia de costa, que la que es pugui arribar a aconseguir si s'amplien les platges amb la suficient aportació de sorres litorals. Des de la Taula defensem que l'aportació d'aquestes sorres s'ha de fer mitjançant dragues marines, a causa del gran volum de m³ que defensem que cal mobilitzar, a més de considerar-ho el mètode més ràpid, econòmic i senzill.

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell