COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Finalització de la segona fase de les obres a l'Avant Canal (28/02/2023)

Tal i com vam explicar en aquest article, ara fa aproximadament un any, vam iniciar les obres per a la reparació de l'Avant Canal. Unes intervencions que han estat projectades en tres fases, per poder aprofitar els períodes que no hi ha aigua al canal. Cal recordar que aquestes obres estan finançades íntegrament per l'ACA Agència Catalana de l'Aigua i que compten amb un pressupost proper als tres milions d'euros.

La primera fase ja va ser completada amb la instal·lació d'una nova comporta, que tanca totalment l'Avant Canal, i que permetrà la navegació dels vaixells. Durant la fase prèvia del projecte es va realitzar un estudi d'alternatives que ens va portar a determinar que la comporta tipus enclusa era la més adequada. També es va instal·lar una comporta de descarrega de fons motoritzada, que ha derivat les aigües que perdia la comporta anterior (tipus Taintor) cap al riu, la qual cosa ha facilitat les tasques de manteniment de la nova comporta i la seva instal·lació.

En aquests moments, ens trobem a punt de finalitzar la segona fase del projecte, que està previst que conclogui el proper 15 de març. Durant aquesta segona part de les intervencions s'ha projectat la construcció d'una nova secció rectangular de formigó armat d'una longitud de 203,07 metres. Es tracte d'una secció rectangular de característiques molt similars a la secció existent del tram revestit. L'amplada de la solera és variable, de 12,50 a 21,50 metres, a l'arribada a la zona de l'origen canal i resclosa. L'alçada ha de ser constant de 4,55 metres, el que provocarà que no existeixi pendent. També s'ha fet una rampa amb la qual es permetrà l'accés de les màquines de neteja i manteniment, quan el canal estigui tancat. D'aquesta manera, aconseguirem millorar la gestió del recurs quan el canal transporta aigua. Així mateix, també s'ha construït un camí de servei del canal, que dona continuïtat al ja existent en tot el nou tram revestit.

Per últim, la tercera i última fase del projecte té prevista la seva finalització al març de 2024 i consistirà en la construcció d'un nou sobreeixidor, de dos vans, amb comportes abatibles i una biga deflectora motoritzada constituïda per perfils metàl·lics (mòbil, per deixar passar els vaixells), en una nova inclinació i situació, que millorarà la tendència de flotants cap al sobreeixidor. També s'hi executarà un bol esmorteïdor, capaç de dissipar l'energia de l'aigua que se'n derivi al riu, evitant així, erosions excessives sobre el seu entorn.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Finalització de la segona fase de les obres a l’Avant Canal (28/02/2023)

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Finalització de la segona fase de les obres a l’Avant Canal (28/02/2023)

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Finalització de la segona fase de les obres a l’Avant Canal (28/02/2023)

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell