COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Autoritzacions Bombaments Particulars

Tal i com s'esmenta en les normes publicades per aquesta campanya de reg 2023, tot regant que vulgui realitzar un bombament del desguàs cap a la seva parcel.la ha de sol.licitar autorització a la corresponent Zona.

Tot i així, si el desguàs del que es vol realitzar el bombament està envaït per cargol poma, s'han de complir els requisits que figuren descrits en la Resolució de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de data 11 de maig de 2023.

Els desguassos que actualment estan envaïts per cargol poma són els següents:

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Autoritzacions Bombaments Particulars


Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell