COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

El temporal DANA va causar danys per valor de més de 270.000 euros a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre (21/09/2023)

L'afectació es va produir des de Vinallop fins a Amposta, al llarg de 9,5 km del Canal i dels seus camins de servei.


Amposta, 21 de setembre de 2023. El temporal DANA, que va mostrar tota la seva virulència a les Terres de l'Ebre el primer cap de setmana d'aquest mes, va ocasionar uns danys valorats en més de 270.000 euros a diferents infraestructures de la Comunitat General de Regants de la Dreta de l'Ebre. Els principals estralls ocasionats van ser provocats pel desbordament del barranc de la Galera i el de Baiot dins del Canal, degut a la insuficient secció dels passos inferiors del barranc sota el canal i carreteres adjacents.

El Canal es trobava tancat degut a la política de reg intermitent implantada aquest any per les restriccions d'aigua, i va resultar afectat des de Vinallop fins a Amposta, al llarg de 9,5 km del Canal i dels seus camins de servei.

La problemàtica que creen les descàrregues, de forma no controlada, dels barrancs dintre el Canal va ser el causant dels danys ocasionats, principalment als camins de servei. Per sort, en aquesta ocasió, no va produir la desestabilització-enfonsament de les peces del Canal, si bé des de la Comunitat es considera que és un gran risc per a la seva estabilitat i la dels passos inferiors.


Reparacions necessàries als canals i camins de serveis

Els tècnics de la Comunitat de Regants conclouen que cal realitzar les reparacions amb la màxima urgència, ja que l'estat actual del Canal no permet el normal transport de l'aigua. Les actuacions, que ja s'han iniciat preveuen, d'entrada, la neteja i retirada de tot el material arrossegat pel barranc de dins del Canal i camins de servei, amb maquinària adaptada i el seu transport a l'abocador. En la resta de zones d'afecció s'ha de conformar novament el camí de servei de 4 m. d'ample amb 10-30 cm de gruix.

Així mateix, i per tal d' evitar que torni a ocórrer la problemàtica creada per la descàrrega del barranc de la Galera al Canal, s'ha arribat a la conclusió que caldria ampliar el pas inferior del barranc per sota el Canal i carreteres adjacents. Com a mesura imminent, es proposa executar en els punts que s'ha buidat, la finalització de la coronació del Canal amb una pantalla (60 cm), perquè en cas d'un nou temporal, s'eviti que es buidi la banqueta del Canal pel greu risc que implica.

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell