COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Planificació solta aigua anualitat 2023 - Previsió per al mes d'OCTUBRE

Planificació distribució aigua anualitat 2023 

(Règim de reducció de concessió) 

Previsió per al mes d'OCTUBRE Canal Alimentació – Canal Principal (Xerta-Amposta-Buda)


Els cabals d'origen seran els següents: 

  • De l‘1 al 3 d'octubre 25 m³/s   3 dies 
  • Del 4 al 10 d'octubre*                         0 m³/s     7 dies 
  • De l'11 al 21 d'octubre 25 m³/s  11 dies 
  • Del 22 al 31 d'octubre* 0 m³/s   10 dies


La previsió durant aquesta campanya de reg excepcional a causa de la sequera, és fer tantejos durant tota la campanya, i s'anirà avisant de la previsió que es faci cada mes, amb el temps d'antelació que ens sigui possible i de qualsevol modificació al respecte. Per la qual cosa, s'haurà d'estar atent a les comunicacions que la Comunitat General de Regants i les Zones integrades faran a través de WhatsApp i de les pàgines web, sobre les citades previsions. 

*Durant els períodes de tancament de l'aigua al Canal d'Alimentació, es mantindrà una bassada des de l'origen del Canal fins a Jesús, per tal d'evitar problemes de supressió.

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell